Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Konseptvalgutredning for E39 Ålesund – Bergsøya

KVU/KS1/KS2

Konseptvalgutredning for E39 Ålesund – Bergsøya

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen lagt fram konseptvalgutredning (KVU) for E39 Ålesund - Bergsøya. Utredningen omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot 2040.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet