Last ned som PDF

94 sider

4.54 MB

Forsiden av dokumentet Konseptvalgutredning for E39 Ålesund – Bergsøya

KVU/KS1/KS2

Konseptvalgutredning for E39 Ålesund – Bergsøya

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen lagt fram konseptvalgutredning (KVU) for E39 Ålesund - Bergsøya. Utredningen omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot 2040.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Statens vegvesen

Språk

norsk