Evaluering

Evaluering - uavhengig gjennomgang av varslet kostnadsøkning på Østfoldbanen Rapport til Jernbanedirektoratet

Dovre Group Consulting har på oppdrag fra Jernbanedirektoratet gjennomført en evaluering av varslet kostnadsøkning på utbygging av dobbeltspor på Østfoldbanen. I evalueringen inngår utviklingen av kostnader for strekningen Haug–Klavestad samt flere konkrete spørsmål fra direktoratet.

Publisert

Eiere

Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet

Utfører

Dovre Group Consulting AS

Forfattere

Kent Mikael Rosseland, Stein Berntsen, Jarle Finsveen og Inge Mossige

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Nøkkelord

Jernbane

Virkemidler

tjenester

Analysekriterier

kvalitet treffsikkerhet