Last ned som PDF

56 sider

0.83 MB

Forsiden av dokumentet Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

Statusrapport

Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) Et liv uten vold. Status for tiltakene Desember 2016

Statusrapport for tiltakene i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk

Tema

lov og rett, beredskap

Nøkkelord

Lov og rett. Familie