Last ned som PDF

118 sider

1.87 MB

Forsiden av dokumentet Statusrapport hjernehelse

Statusrapport

Statusrapport hjernehelse

Hjernehelse er et nytt begrep i Norge og vi håper at denne statusrapporten kan være et nyttig verktøy for både aktører i helsetjenesten og samfunnet forøvrig. Hjernehelse er et uttrykk for helsetilstanden knyttet til funksjoner, sykdommer, skader og tilstander i hjernen og øvrige deler av nervesystemet. God hjernehelse er sentralt for alle mennesker i et livsløpsperspektiv. Hjernen påvirkes av gener og miljø gjennom hele livet. Hjernen er plastisk og kan endres gjennom aktiv behandling og trening. Hjernesykdommer rammer en av tre mennesker i løpet av livet og omfatter utredning, diagnostikk, behandling, habilitering, rehabilitering, forebygging og forskning. Personer med sykdommer og tilstander innen hjernehelse har behov for øyeblikkelig hjelp og langvarig oppfølging. Behandling og oppfølging stiller krav til tverrfaglige og koordinerte tjenester i et livsløpsperspektiv, både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet anbefaler at det utarbeides en strategiplan på området hjernehelse som involverer mange sektorer og tjenester, og som skal sørge for at personer med diagnoser og tilstander innen hjernehelse får et faglig nødvendig, tverrfaglig og tilstrekkelig tilbud. Denne statusrapporten har et vidt omfang og området må avgrenses før et eventuelt arbeid med strategiplanen iverksettes. Strategiplanen må også sees i sammenheng med øvrige strategier og utviklingsarbeid som er gjort og som er under arbeid.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfattere

Inger Huseby og Leif Gjerstad

Språk

norsk

ISBN

9788280812834

Tema

Helse og omsorg