Evaluering

The Norway-India Partnership Initiative Phase II: Impact Evaluation of Five Interventions

Evalueringen ser på det norsk-indiske partnerskapsinititivet (NIPI) for bedre mor-barn helse. Evalueringen fokuserer på å vurdere effekten av fem tiltak (intervensjoner) som støttes gjennom NIPI i perioden 2013-2017. To av tiltakene fokuserer på å bedre mødre- og barnehelse gjennom oppfølging av familiene gjennom hjemmebesøk, et tiltak fokuserer på økt bruk av familieplanlegging og to tiltak søker å bidra til å styrke indiske helsesystem. Hovedkonklusjonen er at tiltakene som rettet seg mot styrking av helsesystemer og økt bruk av familieplanleggingsmetoder, er vurdert som vellykket. Mens tiltakene som skal bidra til å bedre mødre og barnehelse ved å følge opp familiene gjennom hjemmebesøk, ser ut til å ha hatt en begrenset effekt. Formålet med evalueringen er å gi informasjon til NIPIs partnere, inkludert norske og indiske myndigheter om hva som virker og ikke virker i samarbeidet. I tillegg ønsker evalueringsavdelingen å sette søkelyset på ulike metoder som kan benyttes for å vurdere effekten av bistandstiltak.

Publisert

Eier

Norad

Språk

engelsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788283690644