Last ned som PDF

33 sider

1.11 MB

Forsiden av dokumentet Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen

Kunnskapsoppsummering

Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen

Denne rapporten skal gi et innblikk i barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn sin deltakelse i barnehage og grunnopplæring. I barnehagen var 15 prosent av barna minoritetsspråklige i 2015. Dekningsgraden blant minoritetsspråklige var lavere enn for øvrige barn. Av alle barn i alderen 1-5, gikk 93 prosent i barnehage, mot 78 prosent av minoritetsspråklige barn. Andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage, øker med barnas alder. De siste ti årene har det vært en betydelig økning i andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage. I grunnskolen hadde 15 prosent av elevene innvandrerbakgrunn. I videregående opplæring hadde 17 prosent innvandrerbakgrunn. Blant voksne deltakere i ordinær grunnskoleopplæring hadde 97 prosent innvandrerbakgrunn, mens i videregående opplæring hadde 34 prosent innvandrerbakgrunn.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning likestilling, integrering og inkludering