Last ned som PDF

24 sider

1.15 MB

Forsiden av dokumentet Utredning om prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Forhåndsutredning

Utredning om prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Arbeidsgruppens oppdrag har vært å gjennomgå de innspill og rapporter som er utarbeidet i saken for ulike oppdragsgivere, og deres argumenter for og imot inngrep mot prisdiskriminering, samt komme med en anbefaling om hvorvidt det bør innføres restriksjoner på leverandørenes muligheter til å prisdiskriminere i dagligvarehandelen.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfattere

Tommy S. Gabrielsen, Espen R. Moen og Tore Nilssen

Språk

norsk

Tema

Mat, fiske og landbruk

Nøkkelord

konkurranse

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

utfordringsbildet mulighetsrommet