Last ned som PDF

29 sider

0.16 MB

Forsiden av dokumentet EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 2. februar 2007

Kartlegging

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 2. februar 2007 Vedlegg I - Veterinære og plantesanitære forhold

Rettsakten oppdaterer listen over grensekontrollstasjoner. Med bakgrunn i meldinger fra enkelte medlemsstater og inspeksjoner utført i henhold til vedtak 2001/881/EF, er det behov for å oppdatere listen over grensekontrollstasjoner. Noen nedlagte grensekontrollstasjoner fjernes fra listen og noen nye oppføres, og det foretas en endring av hvilke kategorier dyr og produkter enkelte grensekontrollstasjoner er godkjent for. Listen inkluderer videre Traces-enhetsnummer (Trade Control and Export System) for alle grensekontrollstasjonene. Listen med grensekontrollstasjoner i vedlegget til vedtak 2001/881/EF erstattes derfor av vedlegg I til denne rettsakten.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Språk

norsk

Tema

Utenrikssaker