Last ned som PDF

153 sider

2.62 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av FACT-team i Norge

Evaluering

Evaluering av FACT-team i Norge Sluttrapport

Nasjonal kompetansetjeneste ROP har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en forskningsbasert evaluering av de sju første FACT-teamene i Norge. For å belyse de ulike problemstillingene i evalueringen ble det samlet inn data fra brukere, pårørende, ansatte i FACT-teamene, samarbeidspartnere og ulike lokale journalsystemer. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De ulike undersøkelsene belyser forskjellige problemstillinger, og danner et samlet grunnlag for en omfattende evaluering av de sju FACT-teamene.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Sykehuset Innlandet HF

Forfattere

Anne Landheim og Sigrun Odden

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg

Nøkkelord

psykiatri og rus

Virkemidler

organisering

Analysekriterier

erfaringer treffsikkerhet virkning/effekt