Last ned som PDF

299 sider

2.74 MB

Forsiden av dokumentet ICCS 2009: Demokratisk beredskap på ungdomstrinnet

Studie

ICCS 2009: Demokratisk beredskap på ungdomstrinnet

Denne rapporten presenterer elevsvar, lærersvar og skolesvar fra den internasjonale studien ICCS (International Civic and Citizenship Education Study). Studien kartlegger unge skoleelevers oppfatninger av demokrati og medborgerskap samt lærersvar om demokratirelatert undervisning og skolelederes oppfatninger av det samme tema. Undersøkelsen ble gjennomført i 2009 i 38 land fra fem verdensdeler.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning