Last ned som PDF

7 sider

1.44 MB

Forsiden av dokumentet Elektronisk sanntidsinformasjon på holdeplasser langs Timekspressruta i Møre og Romsdal

Studie

Elektronisk sanntidsinformasjon på holdeplasser langs Timekspressruta i Møre og Romsdal

Statens vegvesen Region midt har sammen med flere aktører i Møre og Romsdal utviklet og implementert sanntid ruteinformasjon langs Timekspresstraseen mellom Kristiansund og Volda. Det er i kommunikasjonen mellom busser, sentralsystem og holdeplasser/ andre knutepunkt benyttet et avansert radiokommunikasjonssystem som gir et svært nøyaktig og korrekt sanntidssystem. Systemet er tatt i bruk på 7 holdeplasser og 4 sykehus, samt etter hvert på 20 busser. I tillegg er det etablert anropsstyrt system på 3 holdeplasser. Det gjenstår noen delleveranser som følge av utenforstående problemer.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)