Last ned som PDF

224 sider

41.87 MB

Forsiden av dokumentet Effekt av flygeaske på betongegenskaper

Studie

Effekt av flygeaske på betongegenskaper Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Hovedhensikten har vært å studere effekten av 0, 19 % og 33 % flygeaske-innhold (FA) og to sementtyper på betongs bestandighetsegenskaper (kloridmotstand, spesifikk elektrisk motstand, samt fasthet etc) fra tidlig alder og fram til 2 år. Resultatene viser bl.a. at økende FA-dosering gjør betongen mer åpen for kloridinntrengning i veldig tidlig alder ved akselererte kloridforsøk, mens forsøk med lengre og realistisk eksponering indikerer at denne tidligeffekten ikke nødvendigvis er negativ på lengre sikt på grunn av gunstig aldring i betongene med FA. Tidlig overflatebehandling viste seg også som et lovende tiltak for å hindre tidlig kloridinntrengning. Over tid ga FA-tilsetning stor økning i betongens elektriske motstand. FA reduserer fasthetsnivået, men øker fasthetstilveksten i tiden etter 28 døgn. Den pozzolane aktiviteten til FA er avhengig av sementtypen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk