Last ned som PDF

23 sider

1.88 MB

Forsiden av dokumentet Programplan 2013 - 2018

Strategi/plan

Programplan 2013 - 2018 Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon - VAM II

En grunnleggende utfordring i årene framover er det norske velferdssamfunnets økonomiske og sosiale bærekraft. Norge har høy velstand, gode levekår, høy yrkesdeltakelse og godt utbygde velferdsordninger. Demografiske endringer, økt geografisk mobilitet og migrasjon bidrar til større sosial og kulturell heterogenitet. En vesentlig større andel av befolkningen blir eldre samtidig som andelen yngre blir færre. Kunnskap om endringene vil gjøre samfunnet bedre i stand til å møte utfordringene. Utfordringene strekker seg fra verdiskapning og arbeidsliv til familie og sivilsamfunn og velferdens og tjenesteytingens organisering og kvalitet.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212032460

Tema

utdanning og forskning