Last ned som PDF

31 sider

0.74 MB

Forsiden av dokumentet Risiko- og sårbarhetsanalyser av stikkrenner mht værrelaterte hendelser

Studie

Risiko- og sårbarhetsanalyser av stikkrenner mht værrelaterte hendelser

Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet som svar på endrede klimaforhold. Rapporten gir en anbefaling til fremgangsmåten, datagrunnlag og dokumentasjon for risiko- og sårbarhetsanalyse av stikkrenner (kulverter) mht værrelaterte hendelser. Risikoanalyse, risikovurdering og risikohåndtering foregår på tre plan: (1) den første utvelgelsen av utsatte områder og stikkrenner på vegnettet, (2) utvidet analyse, som inkluderer inspeksjon og noen vurderinger av vannføring og kapasitet; og (3) spesiell analyse som forutsetter detaljerte beregninger av vannføring og vurdering av effekten av klimaendringer.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk