Last ned som PDF

82 sider

9.31 MB

Forsiden av dokumentet Motstand mot tinesalter og frostskader i betong

Kartlegging

Motstand mot tinesalter og frostskader i betong Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Høsten 2014 ble det inngått et 4-årig FoU-samarbeid med CBI, om undersøkelser av totalt 10 betonger med ulike sementtyper og ulike doseringer av flygeaske (20-50%) og slagg (49-75%). Hovedintensjonen er å studere tinesalt-frostmotstand ved naturlig frosteksponering i felt i relasjon til akselererte frostforsøk i laboratoriet. Betongene består i stor grad av bindemidler som pr. i dag ikke er godkjente for generell bruk i Statens vegvesens konstruksjoner. Det gjøres i tillegg porestrukturanalyse, kloridmigrasjon, el. motstand, karbonatisering, fasthet, varmeutvikling. Resultater hittil viser som forventet at betonger med høye doseringer av flygeaske eller slagg har store problemer med å bestå akselererte frostforsøk i lab., som har en mye hardere frostbelastning enn den naturen gir i felt. Feltforsøket vil pågå i lang tid framover, mens lab.programmet går over 4 år. Denne statusrapporten viser alt som er utført det første året av prosjektet, dette innbefatter utsetting og initialmålinger av feltprøvene samt det vesentligste av lab. programmet.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk