Last ned som PDF

76 sider

1.45 MB

Forsiden av dokumentet Fagskoler 2014

Statusrapport

Fagskoler 2014 Tilstandsrapport

For fjerde år på rad utarbeider Kunnskapsdepartementet en tilstandsrapport for fagskolene. Gjennomgangen gir mulighet til å identifisere utviklingstrekk i sektoren. Med økt lengde på tidsseriene vil det øke mulighetene for å gjøre dypere analyser av fagskolesektoren. Likevel er fire års lengde på dataseriene noe kort til å få gjennomført gode analyser. Sektoren har vært gjennom store endringer som ikke direkte fremgår i statistikken, men som vil bidra til kvalitetsutvikling og gjennom det påvirke statistikken. Økt oppmerksomhet på fagskolene som et selvstendig utdanningsnivå, gjennom for eksempel arbeidet til Nasjonalt fagskoleråd, publisering av statistikk fra DBH-Fagskolestatistikk (DBH-F) og rapporten fra Fagskoleutvalget (NOU 2014:14), bidrar alle til utvikling i sektoren

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Kunnskapsdepartementet

Forfatter

Øystein Holmedal-Hagen mfl

Språk

norsk