Last ned som PDF

23 sider

0.24 MB

Forsiden av dokumentet Miljø- og samfunnstjenlige tunneler: Berginjeksjon: Delprosjekt C - Tetteteknikk

Statusrapport

Miljø- og samfunnstjenlige tunneler: Berginjeksjon: Delprosjekt C - Tetteteknikk

Rapporten bygger på 30 års erfaringer fra prosjektering og praktisk berginjeksjon i trafikktunneler, gassrørtunneler, råsprengte gass- og oljehaller i fjell, samt vanntunneler og vannkraftstasjoner i fjell. Rapporten inneholder også informasjon som kan være til støtte for de som utfører og følger opp injeksjonsarbeider på tunnelanlegg. Det som er beskrevet må imidlertid ikke oppfattes ukritisk som oppskrift på hvordan injeksjon skal utføres under de forskjellige forhold som blir beskrevet. Hensikten er at beskrivelsen skal tjene som en del av beslutningsgrunnlaget når forsøk skal utføres, for å utvikle et best mulig injeksjonsopplegg ved et tunnelanlegg på bakgrunn av stedlige bergforhold og andre forhold. Opplegget må justeres fortløpende og tilpasses varierende bergforhold og andre stedlige forhold når disse forandrer seg underveis.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)