Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Erfaringsrapport byggegroper

Kartlegging

Erfaringsrapport byggegroper E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. Entreprise Havnelageret

Rapporten beskriver erfaringer fra etablering av byggegropene for hovedløpet og av- og påramper for E18 Operatunnelen ved Havnelageret i Oslo. Arbeidene inkluderer etablering av spuntgroper, avstivninger og vanntetting m.m. i et havneområde med steinfyllinger, gamle kaikonstruksjoner og leirmasser med betydelig mektighet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra prosjektledelsen i Statens vegvesen, Region øst. Den er ment å gi dokumentasjon myntet på rådgivere og byggherrer som skal arbeide med tilsvarende problemstillinger.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk