Last ned som PDF

54 sider

1.06 MB

Forsiden av dokumentet Opplæringstilbudet til barn og unge som bor i asylmottak og mottakssentre

Studie

Opplæringstilbudet til barn og unge som bor i asylmottak og mottakssentre En undersøkelse av tilskuddsordningen til grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre

Rapporten presenterer resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant kommuner med asylmottak og omsorgssentre, og som derfor tilbyr grunnskoleopplæring for barn og unge asylsøkere. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av Questback i perioden 4. juni til 18. august 2014. Spørreskjemaet ble distribuert til skolefagansvarlige i 103 kommuner med statlige asylmottak eller omsorgssentre. Etter avslutning av spørreundersøkelsen kunne det legges til grunn svar fra 51 kommuner. De aller fleste kommunene i undersøkelsen ivaretar elevenes rett til særskilt norskopplæring. Det er imidlertid mange kommuner som ikke tilbyr sine elever fra asylmottak og omsorgssentre morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring opplæring. Manglende tilgjengelig kompetanse, både på flerkulturell pedagogikk/flerkulturelle emner o.l., og ikke minst på særskilt språkopplæring, må ses i sammenheng med og kan være noe av årsaken til at så mange kommuner ikke tilbyr morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring, og heller ikke kartlegger elevenes morsmålsferdigheter eller faglige ferdigheter før eller ved skolestart.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Møreforskning AS

Forfattere

Kari Bachmann, Bjørn G. Bergem og Arild Hervik

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning likestilling, integrering og inkludering

Virkemidler

tilskudd