Last ned som PDF

117 sider

2.78 MB

Forsiden av dokumentet Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet

Forhåndsutredning

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Denne rapporten gir oss kunnskap om hvordan situasjonen med å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere er i dag, og identifisere hvilke utfordringer det statlige tariffområdet står over for på kort og lang sikt. Det har arbeidsgruppen gjort ved å gjennomgå og systematisere eksisterende forskning og dokumentasjon om hvilke drivkrefter som kan ha betydning for nevnte temaer. Vi har kartlagt allment tilgjengelig statistikk, men også undersøkelser innhentet av departementet for ulike formål. Det er innhentet informasjon gjennom hovedsammenslutningenes tillitsvalgtapparat og ved en spørreundersøkelse til statlige personalledere. Arbeidsgruppen foreslår hensiktsmessige tiltak partene sentralt kan videreutvikle, opp mot de utfordringer som avtegner seg. Rapporten brukes som kunnskapsgrunnlag for å utvikle statens personalpolitikk, som idébank og som grunnlag for konkrete oppfølgingstiltak på ulike satsingsområder - til nytte for partene og for den enkelte virksomheten.

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Partsammensatt arbeidsgruppe

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Arbeidsliv