Last ned som PDF

69 sider

0.44 MB

Forsiden av dokumentet Verdien av kommunalt og fylkeskommunalt eierskap i kraftsektoren

Studie

Verdien av kommunalt og fylkeskommunalt eierskap i kraftsektoren

Norske kommuner og fylkeskommuner eier store deler av den norske kraftsektoren. Eierskapet omfatter så vel kraftproduksjon som nett- og omsetningsvirksomhet, og i økende grad relatert virksomhet som fjernvarme, distribusjon av naturgass og bredbåndstjenester. Eierskapet i kraftsektoren kan ha stor betydning for den kommunale og fylkeskommunale økonomien. Denne rapporten forsøker å få et komplett bilde som mulig av størrelsen på de underliggende verdiene og potensialet for forskjellige former for avkastning på eierskapet i kraftsektoren.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788282320047

Tema

Kommuner og regioner økonomi

Virkemidler

organisering