Last ned som PDF

53 sider

0.28 MB

Forsiden av dokumentet Muligheter og problemer knyttet til avlsarbeid på aktuelle marine arter i oppdrett

Forhåndsutredning

Muligheter og problemer knyttet til avlsarbeid på aktuelle marine arter i oppdrett

Det er økende oppmerksomhet og interesse for oppdrett av marine arter. Erfaringene fra lakseoppdrett og fra annet husdyrhold tilsier at avl er svært viktig for å få en lønnsom produksjon også av de marine artene, og at det er viktig å komme i gang med avlsarbeid så tidlig som mulig. For å utrede muligheter og problemer knyttet til avlsarbeid på aktuelle marine arter samt utrede forskningsmessige utfordringer knyttet til temaet, oppnevnte Forskningsrådet våren 2002 en gruppe av fagpersoner. Resultatet av gruppens arbeid presenteres i denne rapporten.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)