Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor

Strategi/plan

Handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor

Planen er et forslag fra en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norges Fiskarlag, Fiskesalgslagenes samarbeidsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Landsorganisasjonen, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk