Last ned som PDF

42 sider

0.84 MB

Forsiden av dokumentet Klimatilpasning i Framtidens byer

Evaluering

Klimatilpasning i Framtidens byer Oppsummering og evaluering

Asplan Viak har vært engasjert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å evaluere programmet Framtidens byers arbeid med klimatilpasning. Formålet med oppdraget har vært å dokumentere resultater og oppsummere fra arbeidet i klimatilpasningsnettverket under Framtidens byer. Departementet ønsker en oversikt som viser de viktigste funnen fra satsingen, evaluerer og skisserer en naturlig oppfølging av arbeidet. Evalueringen har bestått av litteraturstudier og en spørreundersøkelse rettet mot kommunenes representanter i klimatilpasningsnettverket samt intervjuer av nettverkets fagkoordinatorer og ressursperson i NVE. Klimatilpasning er satt på dagsorden med Framtidens byer. Nettverket har vært en god arbeidsmetode og en sentral faglig arena som har vært viktig i kunnskapsoppbygningen. En har satset på de viktigste fagområdene. Plan og bygningsloven er en god ramme for å få gjennomført tiltak, men det er enkelte utfordringer med regelverket.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Asplan Viak

Forfatter

Erling Gunnufsen

Språk

norsk