Last ned som PDF

56 sider

1.11 MB

Forsiden av dokumentet Analyse av konkurranseforholdene i markedene for tiltak og tjenester til statlig og kommunalt barnevern

Evaluering

Analyse av konkurranseforholdene i markedene for tiltak og tjenester til statlig og kommunalt barnevern

Rapporten tar for seg leverandørene og konkurranseforholdene i markedene for institusjonsplasser, fosterhjem og tiltak og tjenester til de kommunale barnevernstjenestene. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med Barne- og familiedepartementets helhetlige gjennomgang av private aktører i barnevernet.

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

Oslo Economics AS

Forfatter

Marit Svensgaard

Språk

norsk

Tema

familie og forbruker

Nøkkelord

Barnevern

Virkemidler

tjenester

Analysekriterier

effektivitet