Last ned som PDF

91 sider

0.92 MB

Forsiden av dokumentet Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?

Kunnskapsoppsummering

Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utarbeidet et notat om byggekostnader og boligtilbud på oppdrag fra Husbanken. Særlig i de store byene har det vært en sterk vekst i boligprisene over de siste årene. Det er likevel ikke blitt bygget et tilstrekkelig antall nye boliger til å opprettholde boligdekningen. Hvilken betydning har nye myndighetsbestemte kvalitetskrav for at denne situasjonen er oppstått?

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Torunn Kvinge, Bjørg Langset og Siri Nørve

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788270719570

Tema

Plan, bygg og eiendom

Analysekriterier

kvalitet kostnader