Last ned som PDF

75 sider

0.4 MB

Forsiden av dokumentet Ny produksjonsindeks for kommunene

Evaluering

Ny produksjonsindeks for kommunene

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har siden 2001 publisert en såkalt produksjonsindeks for kommunale tjenester. Intensjonen er at produksjonsindeksen skal være en indikator for samlet kommunalt tjenestetilbud som omfatter alle sektorer. Det har vært betydelig interesse omkring produksjonsindeksen, og den er anvendt av beslutningstakere, media og forskere. Samtidig har indeksen vært gjenstand for kritikk. Formålet med dette prosjektet har vært å videreutvikle produksjonsindeksen med sikte på å etablere en bedre indikator for samlet kommunalt tjenestetilbud. Dette handler om å vurdere om nye sektorer og bedre kvalitetsindikatorer kan inkluderes i indeksen, samt å vurdere om behovsdekningen kan ta hensyn til andre etterspørselsfaktorer enn alder.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

NTNU Samfunnsforskning AS

Forfattere

Lars-Erik Borge og Per Tovmo

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788281500600

Tema

Kommuner og regioner