Last ned som PDF

148 sider

0.58 MB

Forsiden av dokumentet Brukerretting i offentlig tjenesteproduksjon

Studie

Brukerretting i offentlig tjenesteproduksjon Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Brukerretting av offentlige tjenester betyr at tjenestene så langt som mulig tilpasses brukernes behov. Brukerretting kan skje ved at man tar hensyn til brukers behov ved utformingen av det standardiserte tjenestetilbudet og/eller ved individuell tilpasning av tjenesten etter den enkeltes behov. Vi har sett på hvordan offentlige tjenesteytere bedre kan brukerrette sine tjenester. Framstillingen bygger hovedsakelig på eksempler fra fire case: Lånekassen, UDI, trafikkstasjonene og NAV Arbeids- og velferdsetaten.

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788282321112

Tema

statlig forvaltning