Last ned som PDF

200 sider

5.01 MB

Forsiden av dokumentet Departementenes EØS-arbeid

Evaluering

Departementenes EØS-arbeid Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe – juni 2021

Arbeidsgruppen ble nedsatt av regjeringen i februar 2020 og fikk i oppdrag å foreslå tiltak for å forbedre regelkvaliteten og tilgjengeligheten av regelverk som gjennomfører EØS-rett. Oppdraget omfattet også behovet for tiltak for å forbedre veiledning om gjennomføringsarbeidet, vurderinger av EØS-retten i andre lovarbeider, høringer av EØS-regelverk, beslutningsstrukturer og samordningsorganer i EØS-arbeidet og kunnskap om og oppfølgingen av rettspraksis. Bakgrunnen var spørsmålene om feilaktig praktisering av reglene om adgang til å motta visse trygdeytelser ved opphold i annet EØS-land, som også preget samfunnsdebatten i betydelig grad.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Utenrikssaker lov og rett, beredskap

Virkemidler

samordning regelverk

Analysekriterier

kvalitet