Last ned som PDF

97 sider

0.58 MB

Forsiden av dokumentet Utenfor de boligsosiale ordningene

Kunnskapsoppsummering

Utenfor de boligsosiale ordningene

Den boligsosiale politikken består av et mylder av ulike virkemiddel. Noen av disse finansieres og forvaltes på statlig nivå, mens andre forvaltes og finansieres på et kommunalt nivå. En skranke i utformingen av virkemidlene er hvilke kriterier som skal ligge til grunn for tildelingen av ulike virkemidler, samt samordningen av dem. Det er med andre ord en risiko for at de statlige og kommunale virkemidlene ikke når hele målgruppen av vanskeligstilte, og at noen vanskeligstilte faller utenfor alle ordningene. I de senere år har det blitt pekt på at vi har for lite konkret kunnskap om hvem som faller utenfor eller mellom de boligsosiale ordningene, hvilke strategier de følger på boligmarkedet, deres faktiske situasjon og hvordan Husbanken bedre kan møte deres behov. Hensikten med dette notatet er derfor å gi en nærmere beskrivelse av boforholdene blant dem som på ulike måter ligger på grensene til å få bistand fra én av de økonomiske støtteordningene i den boligsosiale politikken.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Hans Christian Sandlie og Viggo Nordvik

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788278943175

Tema

Kommuner og regioner Plan, bygg og eiendom