Last ned som PDF

133 sider

4.13 MB

Forsiden av dokumentet Investment  Cost Effectiveness Analysis

Statusrapport

Investment Cost Effectiveness Analysis (for the 5 years ending December 31, 2016)

Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) er å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Finansdepartementet legger vekt på at Norges Bank gjennomfører forvaltningsoppdraget på

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Språk

engelsk

Tema

økonomi