Last ned som PDF

100 sider

2.98 MB

Forsiden av dokumentet Innovasjon på norsk

Statusrapport

Innovasjon på norsk Hvor står vi, og hvor går vi?

Verdiskaping er grunnlaget for velferd og arbeid til alle. Regjeringens næringspolitikk skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. For å lykkes med dette fører regjeringen en bred og helhetlig næringspolitikk som ivaretar og videreutvikler våre fortrinn, og legger til rette for et næringsliv som er bærekraftig, nyskapende, kunnskapsbasert og omstillingsdyktig. Tiden er moden for å gjøre opp status for norsk innovasjonspolitikk, og samtidig løfte blikket for å se framover. Denne rapporten skal derfor både si noe om hvor vi står, og trekke opp noen perspektiver for videre veivalg i politikkutformingen. Innovasjon krever bred felles innsats.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Næringsliv

Virkemidler

innovasjon