Last ned som PDF

83 sider

2.49 MB

Forsiden av dokumentet Kvalitetssikringsrapport KS1 - Den Nationale Scene

Vedlegg

KVU/KS1/KS2

Kvalitetssikringsrapport KS1 - Den Nationale Scene

Holte Consulting, SNF og A-2 har på oppdrag fra Kulturdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for Den Nationale Scene (DNS) i Bergen.

Publisert

Eiere

Finansdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet

Utførere

Holte Consulting AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS, A-2 Norge AS og Proba AS

Forfattere

Eilif Holte, Nina Høstvang Melby, Morten Hagen, Elisabeth Elle Smelror, Peter Hareide, Per Heum, Svenn-Åge Dahl og Astrid Oline Ervik

Språk

norsk

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Nøkkelord

Musikk og scenekunst