Last ned som PDF

6 sider

0.08 MB

Forsiden av dokumentet Tilsyn med nødnett – felles redegjørelse NSM-Nkom

Statusrapport

Tilsyn med nødnett – felles redegjørelse NSM-Nkom

NSM og Nkom har gjennomført tilsyn på bakgrunn av saken som i desember 2016 ble kjent som "Nødnett-saken" og satte fokus på tjenesteutsetting til utlandet. Dette er en felles redegjørelse for tilsynet.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utførere

Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Språk

norsk

Tema

lov og rett, beredskap

Nøkkelord

Samfunnssikkerhet og beredskap