Last ned som PDF

40 sider

0.44 MB

Forsiden av dokumentet Utredning av Statens kunstnerstipend

Evaluering

Utredning av Statens kunstnerstipend

Kulturdepartementet har i brev av 28.10.2015 gitt Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (Utvalget) i oppdrag å vurdere organiseringen av statens kunstnerstipend og eventuelt foreslå endringer. Oppdraget favner vidt og Utvalget har derfor funnet det nødvendig å avgrense oppgaven. Det innebærer at det er behov for ytterligere utredning av noen av forholdene som er tatt opp til vurdering. Dette gjelder også spørsmålet om kostnader og fremdriftsplan. Vurderingene som fremkommer bygger på erfaringsbasert kunnskap som Utvalget besitter i kraft av sin rolle som forvalter av stipendordningene. På noen områder er det behov for en mer systematisk kunnskapsinnhenting som grunnlag for forslag om konkrete endringer

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

Utvalg

Språk

norsk

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Nøkkelord

Kunst