Last ned som PDF

78 sider

0.81 MB

Forsiden av dokumentet Bruken av flerbruksfartøy i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

Evaluering

Bruken av flerbruksfartøy i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe som har sett på bruken av flerbruksfartøy i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Arbeidsgruppens rapport inneholder omfattende beskrivelser av rettslige rammebetingelser og den faktiske situasjonen.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

Partsammensatt arbeidsgruppe

Forfatter

Dag Yngve Johnsen mfl.

Språk

norsk

Tema

Arbeidsliv

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

etterlevelse rammevilkår