Last ned som PDF

53 sider

0.84 MB

Forsiden av dokumentet Kostnads- og gevinstelementer ved omstillinger i staten

Studie

Kostnads- og gevinstelementer ved omstillinger i staten Forprosjekt 28. februar 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har etablert et prosjekt for i utvikle modeller/verktøy for beregning av kostnader og gevinster ved statlige omstillinger. Formålet med prosjektet er å lage et verktøy som blant annet skal benyttes som beslutningsstøtte og budsjettering av statlige omstillinger. Prosjektet innledes med et forprosjekt som tar sikte på å identifisere og kartlegge kostnads- og gevinstelementer ved statlige omstillinger. Resultatet av forprosjektet er ment som et beslutningsgrunnlag for å vurdere igangsetting og innretning av et eventuelt hovedprosjekt.

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Språk

norsk (bokmål)

Tema

statlig forvaltning