Last ned som PDF

162 sider

2.64 MB

Forsiden av dokumentet Lokal kompetanseutvikling. Evaluering av implementeringen av ny tilskuddsordning i grunnopplæringen. Delrapport 1.

Evaluering

Lokal kompetanseutvikling. Evaluering av implementeringen av ny tilskuddsordning i grunnopplæringen. Delrapport 1. Delrapport 1: Lokal kompetanseutvikling

I denne rapporten evaluerer vi tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling grunnopplæring, særlig i lys av de nye retningslinjene som ble innført i 2021. Vi gjennomgår data fra sentrale aktører/arenaer i ordningen, og ser disse dataene i lys av formålet og «programteorien» for ordningen. Vi ser på statsforvalters rolle, på relasjonen mellom samarbeidsforum og kompetansenettverk og arbeidet i nettverkene, på partnerskapet mellom UH og skoleeiere, nasjonal koordinators rolle samt på lokale aktørers opplevelse av ordningen. I tillegg gjør vi en analyse av strukturelle betingelser for lokal kompetanseutvikling.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Knut Fossestøl, Elin Borg, Tord Flatland, Hege Hermansen, Selma Therese Lyng, Sølvi Mausethagen og Trine Myrvold

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788276094299