Last ned som PDF

108 sider

9.42 MB

Forsiden av dokumentet Konseptvalgutredning (KVU) logistikknutepunkt i Bergensregionen, hovedrapport

KVU/KS1/KS2

Konseptvalgutredning (KVU) logistikknutepunkt i Bergensregionen, hovedrapport

Arbeidet med Konseptvalgutredning (KVU) for logistikknutepunkt i Bergensregionen er igangsatt på bestilling fra Samferdselsdepartementet. Denne hovedrapporten sammenfatter vurderingene som er gjort i tre grunnlagsdokumenter: 1. Behovsanalyse 2. Strategidokument 3. Konseptrapport

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Jernbanedirektoratet

Språk

norsk