Last ned som PDF

104 sider

4.52 MB

Forsiden av dokumentet Barnehagemonitor 2015

Kartlegging

Barnehagemonitor 2015 Den digitale tilstanden i barnehagen

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har vi våren 2015 innhentet informasjon om pedagogiske ledere og assistenters tilgang, kompetanse og holdninger til bruk av digitale verktøy i barnehagen. Barnehagemonitor 2015 tar utgangspunkt i en landsrepresentativ spørreundersøkelse og ble første gang gjennomført i 2013. På basis av funn fra undersøkelsen i 2013 har vi denne gangen konsentrert oss om de ansattes kompetansebehov, og utbredelse og bruk av nettbrett. Vi løfter her frem de mest sentrale funnene.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Helle Jacobsen, Trine Kofoed og Massimo Loi

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788293378365

Virkemidler

digitalisering