Last ned som PDF

134 sider

2.48 MB

Forsiden av dokumentet Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk

Studie

Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk Begrensinger basert på konstruerte klienthistorier

Bakgrunnen for denne studien er en økende konsentrasjon av boligpolitikken mot de som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Staten stiller en rekke virkemidler til disposisjon for kommunene, men det er kommunene som iverksetter den boligsosiale politikken. En effektiv politikk ovenfor vanskeligstilte krever et utstrakt samarbeid mellom ulike etater i kommunen og mellom kommunen og statlige etater. Boligpolitiske tiltak er ofte også nevnt som en forutsetning for at andre velferdspolitiske tiltak skal ha noen effekt. Spesielt er samarbeidet med NAV blitt viktig. Vi har tatt utgangspunkt i eksisterende lover som regulerer minstekrav til hvilke boligtjenester og andre tjenester personer og husholdninger har krav på. Lovgrunnlaget gir rom for ulike tolkninger, samtidig som det kontinuerlig arbeides med å sikre at flere får de tjenestene de har krav på. De beregningene som gjøres i dette prosjektet baseres på konstruerte klienthistorier, der hver historie har to ulike forløp.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk

ISBN

9788270718771