Last ned som PDF

100 sider

1.17 MB

Forsiden av dokumentet Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Forhåndsutredning

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Som ei oppfølging av Arnstad-gruppa sin rapport om energieffektivisering av bygg, har Kommunal- og regionaldepartementet fått Analyse & Strategi og Multiconsult til å sjå nærmare på forskjellege konsekvensar av mulege framtidige energikrav.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk