Last ned som PDF

140 sider

28.13 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering: Garantiordning for Investeringer i og Eksport til Utviklingsland

Evaluering

Evaluering: Garantiordning for Investeringer i og Eksport til Utviklingsland

Evalueringen er strukturert i fire hovedkapitler; utviklingsfremmende effekt, ordningen som næringspolitiske instrument, ordningens risikoprofil, og ordningens økonomi. I tillegg behandles følgende temaer i ytterligere to kapitler; ordningens betydning i forhold til blandede kreditter og kommersielle eksportkreditter og vurdering av arbeidsdeling, saksgang og prosedyrer. Erfaringer fra andre land med lignende garantiordninger er omtalt i vedlegg 2.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no