Last ned som PDF

125 sider

1.06 MB

Forsiden av dokumentet En, to…tre? Den vanskelige overgangen

Evaluering

En, to…tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet: Fra andre til tredje år i videregående opplæring

Denne rapporten omhandler søkning til, opptak i samt gjennomføring av videregående opplæring, med særlig vekt på overgangen fra det andre til det tredje året. Prosjektet er en del av evalueringen av utdanningsreformen Kunnskapsløftet. Utdanningsdirektoratet har gitt Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) i oppdrag å foreta en evaluering av reformen. I denne rapporten presenteres resultater fra to delprosjekter, som omhandler tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring. Det er tidligere utgitt to rapporter innenfor disse delprosjektene og dette er den tredje. Forskningsleder Eifred Markussen er prosjektleder. Rapporten viser hvor langt vi har kommet i våre analyser på dette tidspunktet. Ettersom vi ikke har data lenger enn til høsten 2008, er ikke kompetanseoppnåelse et tema i denne rapporten.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788272186844

Tema

utdanning og forskning