Last ned som PDF

10 sider

0.06 MB

Forsiden av dokumentet 120 punkter for å øke den demokratiske deltagelsen blant unge

Veileder

120 punkter for å øke den demokratiske deltagelsen blant unge

Den hurtigarbeidende gruppen for ungdomsdemokrati ble satt ned 27. september 2007, med representanter fra alle ungdomspartiene med moderpartier på Stortinget, Elevorganisasjonen og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Den hurtigarbeidende gruppen har i alt hatt tre møter i løpet av sin arbeidsperiode. Disse møtene har vært delt i temaene ”Skolen” og ”Samfunnet” i tillegg til et oppstartsmøte. Å få ungdom til å delta i valg er en vanskelig utfordring, når ungdom ikke selv velger å delta. Etter gruppens syn har skolen en viktig rolle i prosessen. Det var derfor viktig for gruppen også å diskutere inngående hva som kan endres i skolen for at ungdommen skal bli aktive medborgere.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk