Last ned som PDF

86 sider

0.49 MB

Forsiden av dokumentet Å sende en bekymringsmelding – eller la det være?

Kartlegging

Å sende en bekymringsmelding – eller la det være? En kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern

Dette notatet rapporterer fra en kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern, utført på oppdrag av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet. Resultatene skal inngå som en del av grunnlaget for den nye stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen. I utgangspunktet var prosjektets problemstillinger: - Hvorfor barnehagen i liten grad melder til barnevernet; - Hvilke rutiner barnehagen måtte ha for hvordan personalet går fram i saker der det er mistanke om omsorgssvikt.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Forfatter

Elisabeth Backe-Hansen

Språk

norsk

ISBN

9788278943229