Last ned som PDF

39 sider

0.58 MB

Forsiden av dokumentet Hvordan sikre et godt koordinert arbeid innenfor «kunstig intelligens»-området

Forhåndsutredning

Hvordan sikre et godt koordinert arbeid innenfor «kunstig intelligens»-området

I arbeidet med kunstig intelligens (KI) i forbindelse med Nasjonal helse og sykehusplan (NHSP) har Helsedirektoratet fått følgende oppdrag i tildelingsbrevet for 2021: "Etatene1 skal innen 1. mars 2021 levere en anbefaling om hvordan helsemyndighetene best kan sikre et godt koordinert arbeid for å legge til rette for at tjenesten kan ta kunstig intelligens i bruk, som samtidig reflekterer etatenes respektive ansvarsposisjoner. Som grunnlag for en slik anbefaling skal etatene bl.a. vurdere forholdet mellom foreslått tiltak 2a "Tverretatlig regulatorisk veiledning", anbefalt kompetansenettverk og nasjonalt rammeverk, og det pågående nasjonale koordineringsprosjektet." Dette dokumentet sammenfatter anbefalinger, og nødvendig bakgrunnsinformasjon for disse anbefalingene. Koordineringsprosjektet "Bedre bruk av kunstig intelligens" er avsender av dokumentet. Helsedirektoratet leder arbeidet. Anbefalingene er besluttet sent til Helse- og omsorgsdepartementet i koordineringsprosjektets tverretatlige styringsgruppe.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk