Last ned som PDF

47 sider

0.5 MB

Forsiden av dokumentet Langtidsvirkninger fra utslipp til sjø fra offshoresektoren

Kunnskapsoppsummering

Langtidsvirkninger fra utslipp til sjø fra offshoresektoren Rammenotat

Rammenotatet gir en oversikt over kunnskapsstatus, forskningsbehov og kompetansebehov innen området ”langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra offshoresektoren”. Det er gjort en betydelig innsats innen miljørelatert forskning og overvåking i oljesektoren gjennom de siste 20 år. Det er imidlertid fremdeles åpenbare forskningsbehov innen flere områder. Forskningsbehovene har blitt prioritert med utgangspunkt i: Størrelsen på eventuelt bidrag til ny kunnskap om langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra oljesektoren, størrelsen på kunnskapshull, i hvor stor grad ny kunnskap vil kunne forventes å bidra til å styrke beslutningsgrunnlaget for miljøtiltak, størrelsen av potensielle konsekvenser for økosystemene i norske havområder og det geografiske omfanget av en eventuell påvirkning. De identifiserte forskningsbehovene er (i prioritert rekkefølge): Effekter i vannsøylen av produsert vann, akutte utslipp og borevæsker, kobling mellom forskning og overvåking, spesielle forskningsoppgaver i arktiske områder, pågående utslipp fra borekaks og langtidseffekter av akutte utslipp i kyst-og strandsone.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

8212016234

Tema

Klima og miljø