Forhåndsutredning

Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag

En arbeidsgruppe har utredet prinsipper for tilgang til og prising av offentlige informasjon for kommersiell utnyttelse, og sett på hvordan EU-direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon kan implementeres i norsk rett.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Virkemidler

regelverk