Last ned som PDF

64 sider

0.96 MB

Forsiden av dokumentet Delrapport 1 fra evalueringen av
modellutprøvingen Inkludering på alvor

Evaluering

Delrapport 1 fra evalueringen av modellutprøvingen Inkludering på alvor

Dette er den første delrapporten fra sluttevalueringen av prosjektet Inkludering på alvor. fokus Oppdraget var i all hovedsak å se på resultatet av prosjektet, og deltakernes erfaringer fram mot avslutningen av prosjektet Rapporten beskriver de fem delprosjektene som er under gjennomføring, i tillegg til prosjektet i Trøndelag/Trondheim som har trukket seg ut av det nasjonale prosjektet. Metodisk baserer denne rapporten seg på intervjuer med prosjektledelsen i alle prosjektene, representanter for fylkesmennene i Ager og Trøndelag, samt intervjuer med representanter for Statped midt og Statped sørøst. Som et bakteppe diskuterer vi utviklingen av inkluderingsbegrepet, et bakteppe som så trekkes inn i den avsluttende drøftingen av de fem delprosjektene.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NTNU

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788275705950